کانال اصلی سد خداآفرین
(غرب دره رود)

کارفرما :

سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی

مشاور :

شرکت مهندسین مشاور توان آب

موقعیت مکانی پروژه :

مرز شمال استان آذربايجانشرقي

سال :

90- 85

موضوع پروژه :

ایزولاسیون کف و دیواره کانال

عملیلات انجام یافته :

تهیه – حمل – نصب – تست و تحویل ژئوممبران HDPE

حجم کاری :

ژئوممبران HDPE به ضخامت 0.75mm و به مقدار    m 2   172000

ماتریال های مورد استفاده :

ژئوممبران HDPE دو طرف صاف  به ضخامت 0.75 mm تولیدی کمپانی AGRU  اتریش


کانال اصلی سد خداآفرین
(شرق دره رود)

کارفرما :

سازمان آب منطقه ای اردبیل

مشاور :

شرکت مهندسین مشاور توان آب

موقعیت مکانی پروژه :

استان اردبیل – اصلاندوز

سال :

89- 75

موضوع پروژه :

ایزولاسیون کف و دیواره کانال

عملیلات انجام یافته :

تهیه – حمل – نصب – تست و تحویل ژئوممبران HDPE

حجم کاری :

ژئوممبران HDPE به ضخامت 0.75mm و به مقدار    m 2   278000

ماتریال های مورد استفاده :

ژئوممبران HDPE دو طرف صاف  به ضخامت 0.75 mm تولیدی کمپانی AGRU  اتریش

گالری عکس پروژه