منتخب پروژه ها

آببندی درزهای انبساطی و ترک هاي موجود در گالری سد آغ چای خوی

کارفرما : سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی

ایزولاسیون کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ سد خداآفرین در شرق و غرب دره رود

کارفرما : سازمان آب منطقه ای آ.شرقی و سازمان آب منطقه ای اردبیل

ایزولاسیون تونلهای L1 و قطعه 6 خط یک متروی تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

ایستگاه های شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 و 13 خط یک متروی تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

کوتینگ و آببندی سطوح داخلي کف و دیوار و سقف سيفون شبكه سد آيدوغموش ميانه

کارفرما : سازمان آب منطقه اي آذربايجان شرقي

کوتینگ و آببندی سطوح داخلی سيفون قورول شبكه سد آغ چاي خوي

کارفرما : سازمان آب منطقه اي آذربايجان غربي

آببندي درزهاي انبساطي كالورت ، تونل و حوضچه هاي فلومتر ساحل چپ و راست سد خداآفرین و آببندی ترک ها و درزهای اجرایی موجود در سرریز نعل اسبی

کارفرما : سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مسلح سازي و تقويت ديوار حائل خيابان قله

کارفرما : سازمان عمران شهرداري تبريز

تامین عایق های الاستومری حرارتی و برودتی مجتمع تجاری ، خدماتی و تفریحی ارسباران

کارفرما : شرکت کیش خودرو ارس

ایزولاسیون حوضچه تفریحی پارک جنگلی کوه عون بن علی

کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداري تبريز

اجرای پایلوت اصلاح و بازسازی روسازی خیابان سامان پور تهران با استفاده از مواد پلیمری – معدنی Nicoflok

کارفرما : سازمان مهندسی فنی و عمران شهرداري تهران

آببندي valve pit هاي پتروشيمي تندگويان
آببندي درزهاي انبساطي و اجرائي تونل و فلومتر سمت چپ و كالورت سد خداآفرين
آببندي درزهاي انبساطي و اجرائي تونل و فلومتر سمت چپ و كالورت سد خداآفرين
آببندي سيفون و آكادوك كانال سد آيدوغموش با استفاده از ماتريالهاي پوششي و تزريق رزين
آببندي مخزن 6400 m3 مترمكعبي ماهدشت و فرديس كرج با استفاده از ماتريالهاي پوششي و نوارهاي آببند
آببندي و درزببندي درزهاي گالري سد آغ چاي خوي به روش تزريق رزين و اجراي ماستيك درزبند
آببندي و درزبندي حوضچه كولينگ تاور شركت پلي نار تبريز با استفاده از ماتريالهاي پوششي و نوارهاي درزبند
ايزولاسيون تونلها و ايستگاههاي پروژه متروي تبريز
ايزولاسيون كانال اصلي سد خداآفرين در غرب و شرق دره رود با استفاده از ژئوممبران
ايزولاسيون حوضچه ذخيره آب شهرك خانه سازي رشديه تبريز با استفاده از ژئوممبران
ايزولاسيون لاگن هاي تصفيه خانه فاضلاب مشگين شهر با استفاده از ژئوممبران