خط مشی


مديريت شركت با تعهد به كيفيت و انجام به موقع تعهدات و با اعتماد به توانمندي های شرکت های همکار و  نيروي انساني متعهد و كار آزموده به عنوان مهمترين محور ارتقاء توانمنديها در ارائه خدمات فني مهندسي –  مشاوره – طراحي و اجرا و با استفاده از آخرين تكنولوژي هاي روز جهان و تامین مالی پروژه ها در حصول جايگاه برتر در عرصه خدمات رساني و تجارت با رویکرد ایجاد رونق اقتصادی در ایران و نهايتا رضايت مشتريان خود و كار فرمايان محترم ملزم به بهينه سازي نمودن وضعيت مجموعه از لحاظ ارتباطات و امکانات و شرايط كار و همچنين ارتقاء سطح دانش و مهارت پرسنل و كادر فني خود ميباشد.

مديريت و كاركنان شركت به خط مشي نظام كيفيت معتقد بوده و در راستاي تحقق اهداف خود افتخار برگزاري چندين سمينار و كنفرانس فني تخصصي را با همكاري سازمان قطار شهري تبريز ، سازمان نظام مهندسي آذربايجانشرقي، سازمان احداث آزادراه های کشور ، شهرداری تبریز ، سازمان آب منطقه اي و شركت آب وفاضلاب آذربايجانشرقي و اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان و سازمان مشاوره فنی و عمرانی شهرداری تهران را در بالاترين سطح ممكن ، داشته است.

pamco

پر واضح است حامي و مشوق اصلي اين شركت ، مديران محترم سازمانها ؛ مهندسين محترم مشاور ، دستگاههاي محترم نظارت و مديران محترم شركتهاي پيمانكاري كشور بوده ، و حمايت و پشتيباني آنان تاثير به سزائي در رسيدن به اهداف تعريف شده را براي اين شركت داشته است.

بدين منظور شرکت پامکو در راستاي استقرار مديريت كيفيت جامع گام برداشته و با استفاده از الگوهاي استاندارد در جهت استقرار و بهبود سيستم كيفيت حركت خود را آغاز كرده و همواره خود را متعهد به انجام موارد ذيل ميداند.

  • حفظ ،تقویت و ارتقا سطح ارتباطات با شرکت های همکار
  • آموزش مستمر پرسنل و كادر فنی
  • بهره گيري از آخرين اطلاعات وتكنولوژي روز و سیستم های  مديريتي نوين
  • بهبود مستمر كيفيت خدمات با رویکرد افزایش سطح رضایتمندی مشتریان
  • استفاده از آخرين تجهيزات بهينه شده روز و با استانداردهاي  بالاي جهاني

مديريت و كاركنان شركت به خط مشي نظام كيفيت معتقد بوده و در راستاي تحقق اهداف خود از هیچ تلاشی در قالب کار گروه ی فروگذار نخواهند بود.