اتوبوس برقی استاندارد

Reion

CITY LINK STANDARD

فوق‌العاده آرام، بدون آلایندگی، متمایز از طراحی مدرن و تضمین هزینه‌های عملیات کم مزایای اتوبوس برقی استاندارد پیوند شهری را کشف کنید. به لطف راه‌حل‌های فنی نوآورانه، اتوبوس‌های برقی می‌توانند برای مدت نامحدودی تا 24 ساعت شبانه‌روز کار کنند.

 علاوه بر این، انتشار صدای کم و سطح ارتعاش آنها، اتوبوس های باتری را به ویژه برای استفاده در مراکز شهر مناسب می کند. این وسیله نقلیه در دو نوع طبقه پایین و کم ورودی موجود است.