ردیف

کارفرما

سال

موضوع قرارداد

1-       

شرکت پتروشیمی تبریز

1377

آببندی ودرزبندی درزهاي انبساطي موجود در كف واحدهای C2 – C1 C3 با ماستیک ضد حلال گرم ریز

2-       

شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی

1377

آببندی و درزبندی مخزن m3 10000 مترمکعبی سردرود

3-       

شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی

1377

آببندی و درزبندی مخزن قدیمی شهر مرند

4-       

سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی و اردبیل

1377-78

آببندی و درزبندی لوله های بتنی پروژه انتقال آب زرینه رود به تبریز از داخل با استفاده از تزريق ماستیک گرم اجراي  HM-3000

5-       

سازمان آب منطقه ای آذربایجانغربی

1378

آببندی و درزبندی مخزن m3 10000 مترمکعبی  مهاباد

6-       

سازمان آب منطقه ای استان یزد

1378

آببندی ودرزبندی مخزن m3 10000 مترمکعبی  سنگاوی و خلیل آباد خط انتقال آب یزد

7-       

سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی و اردبیل

1379

آببندی و درزبندی مخزن m3  10000مترمکعبی میانه

8-       

شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی

1379

آببندی و درزبندی مخزن m3 5000  مترمکعبی هادیشهر

9-       

سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی و اردبیل

1379-80

آببندی و درزبندی کانالهای اصلی انتقال آب سد ستارخان به تصفیه خانه اهر با استفاده از تزريق ماستیک گرم اجراي  HM-3000

10-   

اداره کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی

1381

درزبندی سکوهای تماشاگران استادیوم هفتادهزار نفری تبریز با ماستیک پلی یورتان  PU – Flex 3

11-   

منطقه ویژه بم خودرو سازی راین

1381

آببندی مخزن 5000m2 مترمکعبی بتنی آب مشروب با استفاده از مواد الاستومريAQUAFIN-2K/M  و كريستاليزه شونده  AQUAFIN – IC  محصولات کمپانی شومبورگ آلمان

12-   

منطقه ویژه بم خودرو سازی راین

1381

درزبندی کف سالن تولید با ماستیک گرم ریز ضد حلال F.R

13-   

سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی و اردبیل

1382

آببندی و درزبندی حوضچه کناره صوفی چای در خط انتقال آب زرینه رود به تبریز با استفاده از مواد كريستاليزه شونده  AQUAFIN-ICتوليدي شومبرگ آلمان

14-   

شرکت ریخته گری تراکتورسازی تبریز

1381-82

ایزولاسیون سقف سالن های توليد شرکت ریخته گری تراکتورسازی تبریز با استفاده از  SSPC-12

15-   

شرکت پمپ سازی نوید سهند

1382

آببندی استخر تست کارخانه پمپ سازی نوید سهند در شرکت سلیمی با استفاده از AQUAFIN-IC

16-   

شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی

1382

آببندی و درزبندی مخزن m3  10000مترمکعبی باغمیشه تبریز

17-   

پالایشگاه تبریز

1382

کوتینگ و آببندی حوضچه TT14  واحد بازیافت با استفاده از مواد كريستاليزه شونده  AQUAFIN – IC

18-   

سازمان قطار شهری تبریز:

( شركت پارس پل و شركت بتن سازه آذربايجان )

1382 – 1385

ایزولاسیون تونلهاي فطعه 1- 2 و 3 پروژه متروی تبریز با استفاده از ژئوتکستایل و ژئوممبران HDPE  به ضخامت 1mm توليدي ATARFIL اسپانیا

19-   

سازمان قطار شهری تبریز:

 ( شركت بتن سازه آذربايجان و شركت تهيه )

1382-1386

ایزولاسیون ایستگاههای 1 و 2 و 3 و 4 و 6 پروژه متروی تبریز با استفاده از ژئوتکستایل و ژئوممبران    HDPEبه ضخامت 1mm توليدي ATARFFIL اسپانیا

20-   

سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی و اردبیل:

 ( شركت قرنيس )

1382

ایزولاسیون قسمتي از کانالهای شبکه سد ارسباران با استفاده از ژئوممبران  HDPEبه ضخامت 1mm و ژئوتکستایل

21-   

شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی

1382

ایزولاسیون مخازن 83000m3 متر مکعبی ائل گلی با استفاده از ژئوتکستایل و ژئوممبران HDPE به ضخامت 1mm

22-   

شرکت خانه سازی باغمیشه تبریز

1383

ایزولاسیون لاگون ذخیره آب با استفاده از ژئوتکستایل و ژئوممبران ATARFIL اسپانیا

23-   

شهرداری منطقه 2 تبریز

1383

آببندي درزهاي انبساطي پايه ها و عرشه پل خلبان آجی چای با استفاده از تزريق ماستیک گرم اجراي  HM-3000  و كوتينگ و ایزولاسیون فونداسیون با استفاده از مواد كريستاليزه شونده  AQUAFIN-IC

24-   

کارخانه شهدینه آران اصفهان

1383

ایزولاسیون سطوح داخلی حوضچه های بازیافت با استفاده از ژئوممبران   HDPEبه ضخامت  1.5mm  

25-   

منطقه ویژه ماهشهر پتروشیمی تندگویان

1383-1385

کوتینگ و آببندی D.pit – V.pit و سایر سازه های بتنی موجود در سایت پتروشيمي با استفاده از محصولات کمپانی شومبورگ آلمان و با همکاری شرکت پلی گام

26-   

امور آب اردبیل

1384

آببندی آبگیر کشت و صنعت مغان (پارس آباد) با استفاده از رزين تزريقي AQUAFEIN – P1 و مواد كريستاليزه شونده  AQUAFIN-IC و آني گيرFix 10-S 

27-   

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل

1384

آببندی درزهای لوله بتنی Ø2000mm سیفون بالیخلی چای پروژه شبکه یامچی اردبیل با استفاده از مواد الاستومريAQUAFIN-2K/M و نوار   واترپروف sealing tape 2000-S Joint  شومبورگ آلمان

28-   

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

1384

ایزولاسیون فونداسیون مخزن  10000m3متر مکعبی شهرستان خمام با استفاده از ژئوممبران  HDPEبه   ضخامت  1mm   و ژئوتکستایل

29-   

منطقه ویژه ماهشهر پتروشیمی بوعلی سینا

1384-1385

کوتینگ و آببندی D.pit – V.pit و سایر سازه های بتنی موجود در سایت با استفاده از محصولات کمپانی شومبورگ آلمان و درزبندی قسمتی از ذرزهای کف سایت با ماستیک ضد حلال F.R  و با همکاری شرکت پلی گام

30-   

منطقه ویژه ماهشهر پتروشیمی لاله

1383-1385

کوتینگ و آببندی D.pit – V.pit و سایر سازه های بتنی موجود در سایت با استفاده از محصولات کمپانی شومبورگ آلمان و با همکاری شرکت پلی گام

31-   

شرکت پلی نار

1384-1385

درزبندی درزهاي انبساطي کولینگ تاور با استفاده از ماستیک گرم اجرا HM-3000 و کوتینگ و آببندی حوضچه کولینگ تاور با استفاده از مواد الاستومري AQUAFIN-2K/M و مواد كريستاليزه شونده AQUAFIN-IC   رزين هاي تزريقي   AQUAFIN-P1 تولیدی کمپانی شومبورگ آلمان

32-   

سازمان آب منطقه ای استان زنجان

1384-1385

درزبندی – آببندی و کوتینگ مخزن 10000m3  مترمکعبی – زلال سازها – کانالها – فیلترهاي تصفیه خانه آب  زنجان با استفاده از ماستیک گرم ریز HM-3000 ماستیک سردکار CA و CM250 و مواد الاستومري AQUAFIN-2K/M   تولیدی کمپانی شومبورگ آلمان

33-   

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل

1384-1385

درزبندی – آببندی و کوتینگ مخزن 15000m3  مترمکعبی – زلال سازها – فیلترها با استفاده از ماستیک گرم ریز HM-3000 و AQUAFIN-2K/M  تولیدی کمپانی شومبورگ آلمان- تصفیه خانه آب مشکین شهر

34-   

شرکت سیمان قیدار زنجان

1385

ایزولاسیون فنداسیون مخازن سوخت با استفاده از ژئوممبران تولیدی ATARFIL اسپانیا به مقدار5000m2 مترمربع

35-   

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

1385-1386

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون بستر قسمتی از کانالهای اصلی شبکه سد خداآفرین (غرب دره رود) با استفاده از ژئوممبران تولیدی ATARFIL   اسپانیا به مقدار 35000m2 مترمربع

36-   

شرکت آب و فاضلاب غرب تهران

1385-1386

آببندی مخزن 6400m3  متر مکعبی ماه دشت كرج  با استفاده از ماتریالهای کمپانی شومبورگ آلمان

37-   

سازمان آب منطقه ای اردبیل

1386-1387

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون کانالهای شبکه سد خداآفرین (شرق دره رود) با استفاده از ژئوممبران تولیدی ATARFIL  اسپانیا  به   مقدار  18000m2 مترمربع

38-   

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

1385-1389

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون کانالهای شبکه سد خداآفرین (غرب دره رود) با استفاده ازژئوممبران تولیدی AGRU اتریش به مقدار 100000m2 مترمربع

39-   

سازمان قطار شهری تبریز( شركت بير و پارس پل )

1386-1389

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون تونل قطعه L1  و L2 پروژه متروی تبریز با استفاده از ورق های ژئوممبران تولیدی کمپانی  ATARFIL اسپانیا و  AGRUاتریش به مقدار 67000m2   متر مربع

40-   

استانداری آذربایجان شرقی ( شركت بير )

1386-1389

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون فونداسیون و دیوارهای پروژه ساختمان جدید استانداری آذربایجانشرقی با استفاده از  ورق های ژئوممبران تولیدی کمپانی AGRU اتریش به مقدار 16600m2  مترمربع

41-   

سازمان آب منطقه ای اردبیل

1387-1389 اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون کانالهای اصلی شبکه سد خداآفرین (شرق دره رود) با استفاده ازژئوممبران تولیدی کمپانی AGRU اتریش به مقدار  150000m2 متر مربع

42-   

سازمان آب منطقه ای اردبیل

)شرکت سه کوه(

1388-1389

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون کانالهای اصلی شبکه سد خداآفرین (شرق دره رود) با استفاده ازژئوممبران تولیدی کمپانی AGRU اتریش به مقدار330000m2  متر مربع

43-   

سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی

( شرکت پاوان )

1389

اتمام و تحويل قطعي

آببندی  و  ترمیم  سیفون و  آکادوک کانال انتقال آب   سد آیدوغموش  میانه با  استفاده  از  AQUAFIN-IC  و AQUAFIN-2K/M  و AQUAFIN-P1 تولیدی کمپانی شومبورگ آلمان

44-   

آب منطقه اي اصفهان ( شرکت سیمین سپاهان )

1389

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون کانال پروژه تقاطع ولیعصر شاهین شهر اصفهان با استفاده ازژئوممبران تولیدی کمپانی AGRU  اتریش به مقدار 16500m2 متر مربع

45-   

سازمان قطار شهری تبریز ( شركت تهيه )

1389

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون ایستگاه شماره 17 پروژه متروی تبریز با استفاده از ورق های ژئوممبران تولیدی کمپانی AGRU  اتریش به مقدار 8500m2 متر مربع

46-   

سازمان آب منطقه ای اردبیل

( شرکت تبریز تیک(

1389

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون کانال و حوضچه های ذخیره آب سد سبلان با استفاده از ژئوممبران تولیدی کمپانی AGRU اتریش به مقدار145000m2  متر مربع

47-   

سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی

1389-1392

اتمام و تحويل قطعي

آببندی تونلهاي آب بر نيروگاه ها و حوضچه هاي     Flow meter  ساحل چپ و راست  ؛ ديوار سرريز نعل اسبي و درزهاي انبساطي و اجرائي کالورتهاي چهار گانه سد خداآفرین با استفاده از رزین های تك جزئي و دو جزئي تزریقی کمپانیMINOVA  و ماتريالهاي آني گير FIX 10-S  و كريستاليزه شونده AQUAFIN-IC کمپانی شومبورگ آلمان و ساير ماتريالهاي كمكي و ترميمي

48-   

سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی

 ( شركت آلنداب )

1391

اتمام و تحويل قطعي

آببندی درزهاي انبساطي ؛ اجرائي و سطوح داخلي کالورت و ترميم محلهاي آسيب ديده سطوح كف و ماستيك ريزي درزهاي انبساطي سر ريز سد جوقان با استفاده از تزریق رزین دو جزئي کمپانیMINOVA  و ماتريالهاي آني گير FIX 10-S  و كريستاليزه شونده AQUAFIN-IC کمپانی شومبورگ آلمان و ملاتهاي ترميمي پاي اپوكسي شركت ناميكاران و ساير ماتريالهاي كمكي

49-   

سازمان آب منطقه اي آذربايجانغربي

1391-1393

اتمام و تحويل قطعي

آببندي درزهاي انبساطي و اجرائي و محلهاي داراي نشتي گالري سد آغ چاي خوي با استفاده از رزينهاي تزريقي تك جزئي و دو جزئي توليدي كمپاني مينووا و آني گير FIX 10-S شومبرگ آلمان و ماستيك زني درزها با استفاده از ماستيك پلي يورتان PU 1000 توليدي شركت پلي گام وPU FLEX-3  توليدي شركت ناميكاران و ساير ماتريالهاي كمكي و ترميمي

50-   

سازمان آب منطقه اي آذربايجانغربي :

 ( قرارگاه ساندگي خاتم الانبياء- موسسه انبياء و موسسه نينواء )

1391-1393

اتمام و تحويل قطعي

آببندي درزهاي انبساطي و كوتينگ سطوح داخلي سيفون قورول شبكه سد آغ چاي خوي با استفاده از مواد الاستومريAQUAFIN-2K/M و نوار واترپروف      sealing tape 2000-S Joint و آني گير FIX 10-S شومبرگ آلمان و ماستيك PU FLEX-3 توليدي شركت ناميكاران و ساير ماتريالهاي كمكي و ترميمي

51-   

سازمان آب منطقه اي آذربايجانغربي ( قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء- موسسه ثارالله )

1391-1393

اتمام و تحويل قطعي

آببندي درزهاي انبساطي و اجرائي و محلهاي داراي نشتي گالري سد آغ چاي خوي با استفاده از رزينهاي تزريقي تك جزئي و دو جزئي توليدي كمپاني مينووا و آني گير FIX 10-S شومبرگ آلمان و ماستيك زني درزها با استفاده از ماستيك پلي يورتان PU 1000 توليدي شركت پلي گام وPU FLEX-3 توليدي شركت ناميكاران و ساير ماتريالهاي كمكي و ترميمي

52-   

سازمان اب منطقه اي اردبيل : ( شركت آلتاي )

1392

اتمام و تحويل قطعي

آببندي درزهاي انبساطي و كوتينگ سطوح بيروني كالورت سد بفراجرد خلخال با استفاده از مواد الاستومريAQUAFIN-2K/M و  نوار واترپروف      sealing tape 2000-S Joint و آني گير FIX 10-S شومبرگ آلمان و ماستيك PU FLEX-3 توليدي شركت ناميكاران و ساير ماتريالهاي كمكي و ترميمي

53-   

سازمان قطار شهری تبریز: ( شركت حقيقت )

1392-1394

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون ايستگاه شماره 8 پروژه متروی تبریز با استفاده از ژئوتكستايل نبافته سوزني و ورق های ژئوممبران با لايه هشدار دهنده VLDPE ( Signal Layer )  به مقدار9500m2  متر مربع و آببندي پيرامون قطعات سيگمني تونلها با استفاده از جا گذاري شيلنگ تزريق و سيل نمودن لبه ورقهاي ژئوممبران در روي قطعات سيگمنتي به روش انكراژ 

54-   

پروژه تجاري كوه نور ( كوي اشكان تبريز )

1393

اتمام و تحويل موقت

ايزولاسيون فونداسيون و ديوارهاي پروژه تجاري كوه نور كوي اشكان تبريز با استفاده از ژئوتكستايل و ورق های ژئوممبران VLDPE ( Signal Layer )  تولیدی شركت صنايع ورق ايران به مقدار4800m2  متر مربع

55-   

سازمان آب منطقه اي آذربايجانغربي :

 ( قرارگاه ساندگي خاتم الانبياء- موسسه ثارالله )

1393- 1394

اتمام و تحويل قطعي

درزبندي درزهاي انبساطي سر ريز سد آغ چاي خوي با استفاده از ماستيك PU 1000 توليدي شركت پلي گام و ساير ماتريالهاي كمكي و ترميمي

56-   

سازمان قطار شهری تبریز: ( شركت ملي ساختمان )

1392-1394

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون تونل قطعه شش و ايستگاه هاي 13 و 10 پروژه متروی تبریز با استفاده از ژئوتكستايل و ورق های ژئوممبران VLDPE ( Signal Layer )  تولیدی شركت صنايع ورق ايران به مقدار26000m2  متر مربع

57-   

سازمان قطار شهري تبريز : ( شركت ديفيوزر )

1393

اتمام و تحويل قطعي

آببندي درز اورلبهاي طولي پانل ساندويجي سقف سالن تعميرگاه پايانه ائل گلي با استفاده از مواد الاستومري ودو جزئي AQUAFIN-2K/M  و نوار واترپروف  Joint Selling Tape 2000-Sو ساير ماتريالهاي ترميمي و كمكي تولیدی کمپانی شومبورگ آلمان

58-   

سازمان آب منطقه اي اردبيل

1393

اتمام وتحويل قطعي

ایزولاسیون کانال اصلاحي و جديد نجف كندي مغان با استفاده ازژئوممبرانHDPE به ضخامت 1mm  تولیدی داخل كشور به مقدار 37000 m2 متر مربع

59-   

شركت لاله پارك ناب

1393

اتمام وتحويل موقت

ايزولاسيون وآببندي مخازن دو قلوي ذخيره آب مجتمع با استفاده از مواد الاستومري ودو جزئي AQUAFIN-2K/M  و نوار واترپروف Joint Selling Tape 2000-S و ساير ماتريالهاي ترميمي و كمكي تولیدی کمپانی شومبورگ آلمان   

60-   

سازمان پايانه هاي مسافربري كلانشهر تبريز

1394

اتمام و تحويل قطعي

آببندي درزهاي انبساطي سقف مركز تجاري فاز يك ترمينال جديد تبريز  با  استفاده از مواد لاستومري و دو جزئي AQUAFIN-2K/M   و نوار  واترپروف  Joint Selling Tape 2000-S تولیدی کمپانی شومبورگ آلمان   

61-   

سازمان جهاد كشاورزي بيله سوار :

 ( شركت پارسا دشت مغان )

1394

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون حوضچه ذخيره آب رزروار بيله سوار با استفاده ازژئوممبرانHDPE به ضخامت 1mm  تولیدی داخل كشور به مقدار 18000 m2 متر مربع

62-   

سازمان آب منطقه اي اردبيل: (شركت سگال آذر )

1394

اتمام و تحويل قطعي

ایزولاسیون کانالهای اصلی شبکه سد خداآفرین ( شرق دره رود) با استفاده ازژئوممبرانHDPE به ضخامت 1mm  تولیدی داخل كشور به مقدار 104000 m2 متر مربع

63-   

شركت لاله پارك ناب

1394

اتمام و تحويل قطعي

ايزولاسيون وآببندي چاله آسانسورهاي مجتمع با استفاده از مواد تك جزئيAQUAFIN-1K  و مواد الاستومري و دو جزئيAQUAFIN-2K/M  ونوار اترپروف با عرضهاي مختلف  Joint Selling Tape 2000-S ، رزينهاي تزريقي تك جزئي و دو جزئي و ساير ماتريالهاي ترميمي و كمكي تولیدی کمپانی مينووا و شومبورگ آلمان   

64-   

شركت لاله پارك ناب

1394

اتمام و تحويل قطعي

ايزولاسيون وآببندي استخر و جكوزي مجتمع با استفاده از مواد تك جزئيAQUAFIN-1K  و مواد الاستومري ودو جزئي AQUAFIN-2K/M  و نوار واترپروف با عرضهاي مختلفJoint Selling Tape 2000-S  و ساير ماتريالهاي ترميمي و كمكي تولیدی کمپانی و شومبورگ آلمان   

65-   

شهرداری تهران – سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مهر ماه سال

1398

اصلاح و باز سازی روسازی باند جنوبی خیابان سامان پور روبروی گمرک غرب تهران با استفاده ازمواد پلیمری معدنی  نیکوفلاک (NICOFLOK) به عنوان پابلوت و در مقایسه با روش و شرح عملیات اجرائی انجام یافته در اصلاح و بازسازی بزرگراه آزادگان