پروژه های ایزولاسیون

ایزولاسیون کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ سد خداآفرین در شرق و غرب دره رود

کارفرما : سازمان آب منطقه ای آ.شرقی و سازمان آب منطقه ای اردبیل

ایزولاسیون تونلهای L1 و قطعه 6 خط یک متروی تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

ایستگاه های شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 و 13 خط یک متروی تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

تامین عایق های الاستومری حرارتی و برودتی مجتمع تجاری ، خدماتی و تفریحی ارسباران

کارفرما : شرکت کیش خودرو ارس

ایزولاسیون حوضچه تفریحی پارک جنگلی کوه عون بن علی

کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداري تبريز